Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Π.Ε.Φ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ AGROTICA

Σ.Π.Ε.Φ.
Στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Π.Ε.Φ. που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στα Τρίκαλα, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΥΜΑΚΗΣΣτη Θεσσαλική πόλη βρέθηκαν ο Πρόεδρος Κώστας Σπανούλης, ο Γεν. Γραμματέας Κώστας Γιωτάκος και τα Μέλη Γιάννης Μπούνιας και Βαγγέλης Γκιολές., ανταποκρινόμενοι στην επίσημη πρόσκληση του ΣΠΕΦ.
Στην εκδήλωση, πλέον των εσωτερικών διαδικασιών του συλλόγου, έγινε εκτενής ενημέρωση για τις νέες τεχνολογικές συνθήκες που θα μπουν στην καθημερινότητα της ενέργειας (target model, ενεργειακοί συνεταιρισμοί κλπ) καθώς και για όσα απασχόλησαν τους παραγωγούς στο τελευταίο διαστημα (Πληρωμές Α.Π.Ε., Διακοψιμότητα, Χρέωση Προμηθευτή κλπ).
Παράλληλα, αποφασίστηκε η εκ νέου δικαστική διεκδίκηση επίσπευσης των πληρωμών φωτοβολταϊκών, εφόσον αυτό απαιτηθεί και κατά την κρίση των Διοικήσεων των Δύο Συνδέσμων.
ΠΣΑΦ