29/4/2018: Συμμετοχή στο 29o Money Show στη Θεσσαλονίκη


hyatt ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Video από την εκδήλωση της 29/4/2018 στην Θεσσαλονίκη με την camera του afo.gr:
  • Ο Κώστας Γιωτάκος, στο άνοιγμα της εκδήλωσης:
  • Ο Δημήτρης Δημογιάννης, για την προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια στον ΕΦΚΑ
  • Ο Γιώργος Μαχάς, για την προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια στον ΕΦΚΑ
  • Ο Κώστας Σπανούλης για το Π.Α.Α.
  • Κώστας Σπανούλης και Κώστας Γιωτάκος για την εξέλιξη των ομαδικών αγορών
    • Ο Γιώργος Φουντούλης για τον Συνεταιρισμό Vaeni
    • Ο Κώστας Αποστολόπουλος της μεταποιητικής μονάδας Fthia και ο Γιάννης Φαλέκας Αντιδήμαρχος Δ. Αλεξανδρούπολης για την Γεωθερμία